تبریک

 

همکاران بازنشسته می توانندبا توجه به قراردادهایی که جامعه بازنشستگان با چهارمرکز زیرمنعقد نموده است ازخدمات درمانی بخصوص دندانپزشکی  بهره مندشوند.

1_مرکزحضرت ابوالفضل خیابان خورشید

2-مرکزجهاددانشگاهی خیابان ناصریه

3-مرکزایرانمهرچهارراه نیکزادایثار6

4_مرکزسجادیه جاده تهران

تکنیک های رفع خواب آلودگی

فرستادن به ایمیل چاپ

تکنیک های رفع خواب آلودگی

در حالی که بیش از نیمی از جمعیت کره زمین از بی خوابی رنج می برند و برای یک ساعت خواب آرام و دلنشین به هرگونه داروی خوراکی و غیرخوراکی و جوشانده و دم کرده متوسل می شوند، آدم هایی نیز پیدا می شوند که به خاطر خواب آلودگی زندگی اجتماعی شان مختل شده و ناچار به ترک موقعیت شغلی هستند. خواب آلودگی در محیط کار بیشتر اوقات ثمره خستگی، بی خوابی های چندروزه و فعالیت کاری زیاد و بدون وقفه است که اغلب با استراحت کامل و خوابیدن در محیط آرام، تاریک و بی سروصدا رفع می شود. تکنیک های تمدد اعصاب در این میان نقش فوق العاده ای دارند. یکی از این روش های آرام سازی بدن تحریک محل ورود سوزن در طب سوزنی از طریق اعمال فشار مستقیم است که از خواب آلودگی جلوگیری می کند. از آنجا که خواب آلودگی هوشیاری فرد را نیز مختل می کند، این روش تاثیر بسزایی در حفظ هوشیاری فرد در زمان انجام کار خواهد داشت. در بدن مناطق حساسی وجود دارد که تحریک آنها باعث ایجاد آرامش در بدن می شود. ناحیه گیجگاه، بالای دو ابرو، نقطه بالای سر، پشت گردن، قسمت رویی مچ دست، ناحیه پشت قوزک پا، ناحیه بین انگشت شست پا و انگشت دوم، فاصله میانی انگشت شست و اشاره دست، ناحیه پشت زانو و پاشنه پا از جمله نقاط تحریک و آرام سازی بدن هستند که ماساژ دادن آنها باعث ریلکسیشن، رفع خستگی و کسالت شده و به بهبود خواب آلودگی کمک می کند. این روش علاوه بر اینکه باعث تمدد اعصاب در محیط کار می شود روش بسیار خوبی است که برای افزایش تمرکز و هوشیاری در کلاس درس به دانش آموزان پیشنهاد می شود.